top of page

Kształt wody - daszy ciąg

rzeczywistość nie zniknie w złudzeniu, to złudzenie zanika w ostatecznie scalonej rzeczywistości
Jean Baudrillard
bottom of page